تاریخچه

در سال 1376 در کارگاهی ده متری واقع در خیابان شهید آرامی شیراز تولید اولین قفل باز کن زنجیری با نام سینا آغاز گردید.پس از گذشت چند سال با گسترش تولیدات این کارگاه کوچک ،کارگاهی با نام حافظ مدار تاسیس (که بعدا به نام گروه صنعتی سینا سازه تغییر یافت)گردید که سالانه 20000 عدد قفل باز کن زنجیری تولید می نمود.در حال حاضر شرکت سینا سازه (سهامی خاص)دارای کارگاهی به مساحت 800 متر مربع در شهرک صنعتی شهید دستغیب شیراز می باشد.خطوط تولید این شرکت شامل خط تولید گوشی صوتی پنل دم دری قفل زنجیری قفل دایکاست قفل برقی و منبع تغذیه میباشد. خانواده سینا سازه در واحد های تحقیق و توسعه ، تولید قالبسازی ، کنترل کیفیت ، فنی مهندسی ، برنامه ریزی ،مهندسی سیستم ها ، بازاریابی و فروش، خدمات پس از فروش و.... همگی موارد ذیل را سر لوحه برنامه ها و سیاست گذاری های خویش قرار داده اند


گروه صنعتی سینا سازه

ارزشها

احترام به حقوق کلیه ذی نفعان


رعایت مقررات و قوانین و الزامات مرتبط با فعالیت های سازمان


پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای


استفاده از خلاقیت و مشارکت کارکنان در جهت ارتقای کمی و کیفی خدمات ارائه شده توسط سازمان


خط منشی

جلب و افزایش رضایت مشتریان و ذی نفعان از طریق تامین خواسته های کمی وکیفی


تعهد به پیشگیری و کاهش مصدومیت ،بیماری و آلاینده های زیست محیطی از طریق کنترل


شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کار شرکت


ارتقاء بهره وری منابع انسانی با ایجاد اعتماد ،تشویق ،حمایت و اموزش کارکنان


ارتباط متقابل با تامیین کنندگان بر پایه منافع مشترک


گروه صنعتی سینا سازه قفل فارس


گروه صنعتی سینا سازه قفل فارس